سعید مومنی

روز بد

روزای بد زندگیموت همیشگی نیست اگه یاد بگیریم که ازشون درس بگیریم…