سعید مومنی

هدفگذاری مقدماتی

هدف گذاری مقدماتی چرا باید هدفمند باشیم؟ برای انتخاب هدف به چه مواردی نیاز داریم؟ چگونه اهداف خود را انتخاب کنیم؟ چگونه بدانیم کدام هدف برای ما خوب است و کدام هدف به نفع ما نیست در چه زمینه هایی هدف انتخاب کنیم حیطه های هدفگذاری چیست